Digitale Algemene Ledenvergadering

Omdat de maatregelen tegen het Coronavirus nog even aanhouden hebben we besloten om op woensdag 21 april een Digitale Algemene Ledenvergadering te houden.

Deze zal via Microsoft Teams georganiseerd worden. De vergadering start om 20:00 uur en zal omstreeks 22:00 uur afgesloten worden.

Doelen van deze algemene ledenvergadering zijn:

  • Terugblikken op verenigingsactiviteiten in 2019 en 2020. Vanuit de verschillende commissies en de penningmeester wordt daarover verslag gedaan
  • Vooruitblikken naar ontwikkelingen en activiteiten in 2021
  • Een eerste dialoog over een buurtvisie voor Huis ter Heide.

De agenda en eventuele onderliggende stukken zullen uiterlijk 20 april voorafgaand aan de ALV worden gepubliceerd en toegestuurd.

U kunt zich via info@huisterheide.info opgeven voor deelname aan de ALV en u ontvangt dan uiterlijk 20 april een inlogcode voor de vergadering. Wanneer u wilt deelnemen kunt u dat tot en met 20 april aangeven.