Over ons

Adres:
Albert Plesmanring 12, 3712 DA Huis Ter Heide

Telefoonnummer:
Secretaris (Piet Giel) : 0306911224

E-mail:
Voorzitter: voorzitter@huisterheide.info
Secretaris: piet.giel@gmail.com
Website: info@huisterheide.info

Rekeningnummer:
NL03INGB0002012813

KVK:
KvK 40481413

Bestuur:
Voorzitter: Eleanor Platt
Secretaris: Piet Giel
Penningmeester: Willem Goris
Algemene bestuursleden: Adri Odding, Ineke Sikkema

Werkgroep Ruimtelijke Ordening / verkeer
Ruud Geus, Adri Odding, Pim Deenekamp en Willem Goris

Werkgroep natuur in de wijk
Jelle van Vliet, Marga Geus en Nathalie van der Put

Evenementencommissie
Paulien Eisma, Soela Kap, Charlotte Terwolbeck en Anouk Teusink