Petitie tegen verstedelijking van Zeist en omgeving

De Stichting Beter Zeist en alle belangenverenigingen van de wijken en buurten in Zeist, zijn een petitie gestart voor het behoud van het groene en dorpse karakter van Zeist en zijn wijken/buurten. Ook voor Huis ter Heide.

Vanuit de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide bevelen wij deze petitie van harte aan.

Plannen
In (regionale) plannen voor de Omgevingsvisie Zeist staat dat er 5.000-10.000 woningen bijkomen. Dat betekent de komende tijd 10.000-20.000 extra inwoners. De raad laat het echter gebeuren zonder de bevolking daarover te raadplegen. Zo wordt Zeist de grootste groeikern in de provincie na Utrecht en Amersfoort. De initiatiefnemers roepen
daarom de bevolking op een petitie te tekenen om het tij te keren. En Zeist mooi en groen te houden en niet verder te verstedelijken. De petitie met onderbouwing staat op beterzeist.com

Bouwen voor ‘Metropoolregio Utrecht’
In allerlei regionale visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio’ zou moeten worden. Die moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Daarom wil de overheid hier de economische groei aanjagen door meer bedrijven aan te trekken. Maar er is in deze regio al werkgelegenheid genoeg. En er is ook nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist. Meer extra arbeidsplaatsen (zo’n 80.000 wil de regio aantrekken) zorgt voor veel instroom van mensen van buiten de regio. Bijvoorbeeld uit de randgebieden van Nederland en daarbuiten. In die streken zorgt het voor leegloop en minder voorzieningen. Hier komt er steeds meer verkeer, drukte, overlast en stijgen de huur- en woningprijzen meer dan nodig is. En er is minder ruimte voor groen, natuur, recreatie en een mooie woon- en leefomgeving. Voor alle betrokkenen levert dit geen winst op maar
juist verlies aan kwaliteit van leven.

Wat vraagt de Petitie RED Zeist
De petitie vraagt van de Zeister politiek om in de Omgevingsvisie Zeist vast te leggen alleen te bouwen voor de stabiele, lokale behoefte. Want nu gaan van elke 4 huizen die Zeist bouwt er 3 naar mensen van buiten. Op die manier kan het dorpskarakter van Zeist en van de omliggende dorpen niet worden behouden. De petitie roept op niet te verstedelijken voor extra groei van de regio ten koste van Zeister groen. Maar wel te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Voor het ondersteunen van de petitie verwijzen wij u graag naar beterzeist.com/petitie

Geef een reactie