WhatsApp AlertWhatsApp-alert is een online netwerk van buurtbewoners op de berichtendienst WhatsApp. De groep steunt de wijkagent in zowel het voorkomen als het bestrijden en oplossen van misdrijven. De bewoners informeren bij verdachte situaties eerst via de gebruikelijke weg de politie en daarna elkaar via de WhatsApp. Ze reageren op de melding en zorgen voor extra ogen in de wijk.

Als WhatsApp buurtpreventiegroep is het de opzet dat de deelnemers:

 • de politie bellen bij verdachte situaties;
 •  de buurt informeren en samen alert zijn bij verdachte situaties;
 •  vreemden in de wijk aanspreken en daardoor voorbereidingshandelingen verstoren;
 •  bij meldingen van verdachte situaties uitkijken naar de mogelijke daders;
 •  signalementen opschrijven, kentekens noteren en dit doorgeven aan de politie en met dit alles
 •  bijdragen aan een veiligere buurt.
 •  maar ook mee uitkijken naar vermiste personen

Wie als deelnemer van een Buurtwacht WhatsApp groep iets verdachts ziet, handelt volgens de afkorting SAAR :

– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (‘zaak stuk te maken’). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Woon je in Huis ter Heide en wil je ook graag deelnemen aan WhatsApp-Alert stuur dan een email naar Ellie Platt: juffie614@gmail.com of gebruik onderstaand formulier.

  Naam*

  Telefoon*

  Adres*

  Postcode*

  Aanmelden voor:
  AlertBabbelBorrel