Update

Beste buurtgenoten

Het is een jaar zoals we dat niet hadden voorzien. Dit voorjaar kwam het Corona virus keihard binnen en we zijn er nog steeds niet vanaf. De tweede golf rolt over ons land en gelukkig wordt er druk gewerkt aan een vaccin, maar daar moeten we nog wel een aantal maanden op wachten. Dat wordt zeker 2021 en tot die tijd blijft het oppassen geblazen. Overal duikt het virus weer op, we staan in de rij voor het griepvaccin. Misschien helpen de nieuwe regels ook wel tegen de verspreiding van de griep. Kortom we hebben dit jaar geen leuke dingen kunnen doen. Alle evenementen van de vereniging zijn gecanceld en dat zal nog wel even zo blijven. De Evenementencommissie en de commissie Natuur in de Wijk zijn helaas gebonden aan regels voor groepsgrootte, de 1,5 meter en mondkapjes. Over on-line alternatieven wordt nagedacht.

Om het verenigingsjaar 2019 officieel af te sluiten organiseren we op 19 november eendigitale Algemene Leden Vergadering. Over de agenda en de digitale vorm van de vergadering zullen wij u snel informeren.

Wel zijn wij vanuit de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling of Ordening, zoals het ook wel genoemd wordt, druk doende met de gemeente, projectontwikkelaars en eigenaren. Het betreft vijf grote veranderingen in de buurt: Zuid, West , Dijnselburg, de Sporthoek en verkeer.

Al deze veranderingen hebben met elkaar te maken. Ze hebben effect op ons woongenot, want de woongemeenschap gaat groeien met zo’n 160 woningen (Huis ter Heide West en Huis ter Heide Zuid), de Sporthoek (SV-Zeist) wordt als het aan de gemeente ligt uitgebreid met de Softbal Vereniging Phoenix en op de camping Dijnselburg en het naastliggende Landgoed Dijnselburg komen ook veranderingen (lees woningen), die dus de bevolking in ons Huis Ter Heide alleen maar doet toenemen. Dit alles heeft effect op het lokale verkeer dat zal toenemen, terwijl wij ook nog te maken hebben met sluipverkeer, dat wij willen verminderen.

Wij dringen er dan ook bij de gemeente op aan om dit alles als één geheel te zien en ook zo te behandelen. Nu werkt men langs elkaar heen, projectontwikkelaars en gemeentelijke afdelingen (Sport en wonen) doen hun eigen ding zonder te letten op onderlinge afhankelijkheden en op de overall gevolgen voor de bewoners van Huis ter Heide. Het gevolg is dat de ontsluitingsweg langs het Glaxogebouw is gesneuveld in de plannen. De projectontwikkelaar van Zuid houdt nu geen rekening met de ontsluitingsweg en gaat uit van een afsluiting van de brug, die de gemeente als oplossing voor het sluipverkeer heeft gevonden en het openbare sportveld wordt opgeofferd aan SV-Zeist en Woningbouw voor West.

De verbinding met Zeist wordt dus verbroken, men kan nog wel te voet en op de fiets naar Zeist maar auto’s zullen via de Amersfoortseweg een uitgang moeten zoeken. Hoort Huis ter Heide nog wel bij Zeist? Vanuit de BBV HtH willen wij gezien bovenstaande eerst afwachten wat het effect van de nieuwe bewoners en de toename van de sport zal zijn op het verkeer en wij willen dus alle alternatieven openhouden totdat duidelijk is hoe Huis ter Heide er over een paar jaar uitziet. Wij zijn en blijven in gesprek met partijen en natuurlijk kunt u uw vragen en mening als lid van de vereniging aan ons doorgeven op info@huisterheide.info

Om onze zorgen kenbaar te maken hebben wij een Noodkreet opgesteld en verstuurd aan de Burgemeester en Wethouders, almede alle vertegenwoordigers van politieke partijen in de raad. Wij zien dat Huis Ter Heide een beetje als het “putje” van Zeist wordt gebruikt. (het Noodkreet document is bij de berichten op de site toegevoegd)

In de gemeenteraad zal  op 29 oktober in een ronde tafel het plan van de gemeente voor de vernieuwing van de sportfaciliteiten bij SV Zeist worden behandeld, zie bijgaande brief die wij verstuurd hebben aan de wethouder Sander Jansen. Voor de planen voor de sportfaciliteiten verwijzen wij naar de site van de gemeente: https://www.zeist.nl/inwoner/cultuur-sport-en-recreatie/masterplan-buitensportaccommodaties/sportpark-dijnselburg/

Wat het gebied Dijnselburg betreft kunnen we opmerken dat het een langdurig proces is geworden, zonder al teveel resultaat. Over de camping, de Chinees “Tong Ah” en de Sporthal, daar zijn wel duidelijke plannen aan het ontstaan, maar over het Landgoed Dijnselburg lukt het niet om duidelijkheid te verkrijgen. Enerzijds komt dit door de wil van partijen om de oorspronkelijks staat van het landgoed in oude glorie te herstellen en anderzijds wil de eigenaar (een projectontwikkelaar) aan de slag met woningbouw, waarbij er onduidelijkheid bestaat over de toekomst van de huidige bebouwing (het hoofdgebouw, Filosoficum en bijgebouwen). Dit stuit op bezwaar van betrokken partijen zoals de vereniging Bosch en Duin en de buurt- en belangenvereniging Huis ter Heide. Ook de natuur en cultuurhistorische belangen blijven te veel uit beeld. Om uit de ontstane impasse te komen is er een kleine belangengroep samengesteld. Vanuit de BBVH neemt Pim Deenekamp hierin deel.  

Geef een reactie