Bewonersbrief Potterlaan

Datum 31 januari 2019 Ons kenmerk 0306038
Bijlage(n) 2 tekeningen
Behandeld door dhr. N. Vriend
Onderwerp Bomen kappen en planten Potterlaan

Geachte bewoner(s) ,

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die gepland staan in uw buurt de komende periode. Deze werkzaamheden komen voort uit het Bomenbeheerplan.

Werkzaamheden in uw buurt Er worden in de periode tussen 25 februari en 15 maart, 7 bomen gekapt en 16 nieuwe bomen aangeplant. De werkzaamheden in de straat nemen ongeveer één week in beslag en kunnen leiden tot lichte hinder.

Als bijlage zijn tekeningen toegevoegd met de locatie van de werkzaamheden.

Waarom doen we dit in uw buurt/straat? De boomstructuur in uw straat is engelse landschapsstijl. De boombeplanting staat in strak rijverband, en is gelijkjarig en gelijksoortig. Dit heeft gevolgen voor de vervanging. Gelijkjarigheid houdt in, dat we alles in één keer willen vervangen. In de praktijk kiezen we ervoor, om de bomen te rooien als er minder staan dan 50% van het wensbeeld. om vervolgens alles in één keer opnieuw in te planten Zo verzekeren we ook de generaties na ons van het beeld dat we nu zo waarderen en dat cultuurhistorisch passend is. Het streefbeeld op dit gedeelte van de Potterlaan is 16 bomen. Op het moment staan er nog 7 bomen. Doordat het aantal onder de 50% is gezakt gaan wij over tot het kappen van overgebleven bomen.

Algemene informatie meerjarig bomenbeheerplan Zeist heeft 35.000 bomen in verschillende soorten en maten en van verschillende leeftijden. Een groot deel van die bomen, komt binnen enkele tientallen jaren aan het einde van hun levenscyclus. Om te voorkomen dat al die bomen tegelijkertijd moeten worden vervangen, is het Lange Termijn Bomenbeheerplan 2016-2041 opgesteld. Het plan biedt een fundament voor een toekomstbestendige aanpak van het gemeentelijk groen en het bomenbeheer in Zeist.

Met dit bomenbeheerplan wordt duidelijk welke toekomstige kwaliteit er voor het gemeentelijke bomenbestand wordt nagestreefd in de komende jaren. De werkgroep heeft voor 1.000 stukken straat, laan en park in Zeist een toekomstig beeld bepaald. Daarbij heeft ze gebruik gemaakt van inspiratiebeelden. Hierop is te zien hoe de omgeving eruit ziet mét de nieuwe bomen. Basis van het plan betreft drie manieren van vervanging. Hierbij is een onderscheid gemaakt in een bosrijke/landschappelijke omgeving (bijvoorbeeld Dijnselburgerlaan), een cultuurhistorische omgeving (bijvoorbeeld de lanen rond

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist
Het Slot) en buurtgroen (bijvoorbeeld Couwenhoven). Afhankelijk van de categorie waarin een straat, laan of park is opgedeeld, wordt een vervangingsstrategie toegepast. Het doel is om bomen tijdig te vervangen en daarmee te voorkomen dat straten, lanen en parken geconfronteerd worden met bomen die tegelijkertijd aan het einde van hun levenscyclus zijn beland en daardoor in één keer worden weggehaald. De vervangingsstrategie voorkomt dat Zeist van een groene in een kale gemeente verandert.

Informatie Meer informatie over het Lange Termijn Bomenbeheerplan is te vinden op www.zeist.nl/bomen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl, ter attentie van de heer Niels Vriend, aangesteld als projectleider.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Zeist,
namens dezen,
managers Beheer Openbare Ruimte,

Potterlaan west van Gezichtslaan: Kap 7 bomen op basis beheerplan 2016-2041 met oog op volledige laanverjonging
Potterlaan west van Gezichtslaan herplantlocaties

Geef een reactie