Er staat veel te gebeuren.. Daarom gezocht: Bestuursleden

Er staan ons in ons mooie en gezellige Huis ter Heide grote veranderingen te wachten. Er worden de komende jaren woningen gebouwd in West (op het grasveld en de Tovertuin) en in Zuid (langs het voormalig Glaxogebouw). Totaal zo’n 150 woningen, dus komen er veel nieuwe bewoners bij en het verkeer zal hierdoor ook veranderen. Ook de sporthoek bij SV Zeist ondergaat een verandering, daar komt HSV Phoenix bij en wordt een deel van het grote grasveld gebruikt als tweede voetbalveld. Regelmatig hebben we overleg met de gemeente waarin zij ons informeert over de plannen en bespreken we knelpunten en wensen vanuit bewonersperspectief. Om dit en ook sociale vraagstukken voor Huis ter Heide in goede banen te leiden hebben we hulp nodig, mensen die willen meedenken en een bijdrage willen leveren aan het woonplezier in onze wijk. Er is een hoop te organiseren en veel gezelligheid te creëren.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door 2 personen. Het zal duidelijk zijn dat wij op zoek zijn naar bestuursleden. Er is ruimte voor en behoefte aan ten minste drie nieuwe bestuursleden. Heb je interesse om mee te helpen om de vereniging te leiden en wat te betekenen voor jouw buurt, meldt je dan aan via info@huisterheide.info of bel met Willem Goris: 06 8234 6468. Wanneer u geïnteresseerd bent nodigen wij je graag uit om tijdens een bestuursvergadering meer te vertellen over de activiteiten, taken en rollen in het bestuur.

Geef een reactie