Digitale informatieavond plannen Huis ter Heide West

Vanavond (2 juni 2021) tussen 19:30 uur en 21:00 uur organiseert de gemeente Zeist een digitale informatiebijeenkomst waar informatie wordt gegeven over de plannen voor Huis ter Heide West. De inwoners van de buurt rondom de nieuw te realiseren woningbouw zijn eerder over deze bijeenkomst per brief geïnformeerd door de gemeente.

Wanneer u bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn kunt u deze link gebruiken en uzelf opgeven:

Link: https://zeist.webinargeek.com/webinar-informatiebijeenkomst-huis-ter-heide-west

Op de website van de gemeente staan de vervolgstappen genoemd in de procedure om te komen tot de ontwikkeling in Huis ter Heide West. (https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/woningbouw-huis-ter-heide )

Vanuit de Buurt- en Belangenvereniging zijn de volgende zorgen over en bezwaren tegen de ons bekende plannen voor Huis ter Heide West geuit:

  • Te grote afwijking van de plannen voor Huis ter Heide West uit 2008 die via een voorbeeldig participatieproces met belanghebbenden en omwonenden tot stand zijn gekomen
  • Te grote en vergroot verlies van groen en openbare recreatieruimte door uitbreiding van het sportpark Dijnselburg met twee softbalvelden en een semi-openbaar voetbalveld
  • Geen integrale aanpak van de drie ontwikkelingen in he gebied: Huis ter Heide Zuid woonwijk, Sportpark Dijnselburg en het plan van Huis ter Heide West
  • Onvoldoende participatie van direct belanghebbende buurtbewoners bij de totstandkoming van de plannen
  • Geen doordacht verkeersplan dat recht doet aan belangen van veiligheid, rust in de wijk en de verbinding met Zeist centrum.

Geef een reactie