De waarden van Huis ter Heide

Wat vinden wij als buurtgenoten belangrijk en waardevol?

Waarom wonen wij graag in onze wijk?

Vragen die we ons niet alle dagen stellen. De antwoorden zijn wel wat ons als buurt en bewoners bindt en waarmee wij ons in de gemeente en naar anderen kunnen presenteren.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in en om ons buurschap waardoor het expliciet maken en het uitdragen van de waarden van de buurt belangrijk is.

Als verenigingsbestuur willen wij ook graag weten wat de leden graag willen en wat zij belangrijk vinden. Als buurtvereniging zijn we daarom gestart met het volgende proces: op ALV in april is een eerste lijst met mogelijke waarden van de buurt gepresenteerd.

Binnenkort sturen we aan alle leden deze lijst toe en zullen u vragen daarop te reageren. De daarop volgende stap zal een wijk brede enquête zijn waarin op vele vlakken uw mening en wensen wordt uitgevraagd. De uitkomst van deze enquête zal leiden tot een inzicht in wat er leeft in de buurt en waarop de vereniging zich in de toekomst namens haar leden kan richten.

U kunt binnenkort dus een mail met de eerste vragen ontvangen.

Geef een reactie