Aankondiging Algemene Ledenvergadering: 18 mei 2022

Op woensdag 18 mei vindt de algemene ledenvergadering van de Buurt- en belangenvereniging Huis ter Heide. We zijn blij dat we de vergadering weer face-to-face kunnen houden.

Zoals jullie gewend zijn zullen de volgende agendapunten in ieder geval behandeld worden: notulen vorige ALV, terugblik en vooruitblik commissies Natuur in de Wijk, de Evenementen en RO en het  Financieel jaarverslag.

Deze vergadering vragen wij speciale aandacht voor drie andere punten: de waarden van de wijk, de houding van de vereniging inzake bouw en verkeersplannen in de wijk en de vacatures in het bestuur.

Uiterlijk in de week voorafgaand aan de ALV zal de definitieve agenda worden verzonden en zullen de notulen van de vorige vergadering verkrijgbaar zijn.

Locatie van de vergadering is Dinslo (Kardinaal Alfrinkhof 39A) de koffie staat klaar vanaf 19:30, start van de vergadering is 20:00 uur.

Geef een reactie