Verkeersbesluit Hobbemalaan

Uw Buurt en Belangenvereniging wijst u graag op het volgende verkeersbesluit dat nu ter inzage ligt bij de gemeente. De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft het verkeersbesluit doorgenomen en ziet in deze fase geen reden om bezwaar aan te tekenen. We horen het uiteraard graag als u een andere mening over deze kwestie heeft.

Het ‘Verkeersbesluit Hobbemalaan 2018”, inclusief bijlage. Dit besluit mag ter inzage liggen van donderdag 5 juli tot donderdag 16 augustus 2018.

1 thought on “Verkeersbesluit Hobbemalaan”

  1. als e rzoveel extra fietsen komen et rijden lijkt het me veelbeter om de weg af te sluiten voor niet bestemmings verkeer. Dat wordt levensgevaarlijk met al die hard rijdende auto’s daar.
    mikkie van duinen
    ruysdaellaan 75 achtertuin tot aan de hobbemalaan

Geef een reactie