Parkeeronderzoek door het bedrijf DataCount

PDoor de gemeente is op ons verzoek een onderzoek gestart naar de parkeeroverlast in en om de Albert Plesmanring. Hiertoe wordt op verschillende momenten gedurende een aantal dagen tot 21 februari een aantal tellingen uitgevoerd. Aan de hand van kentekens wordt nagegaan of het een parkeeractie is van een bewoner of van iemand buiten de wijk. Op deze wijze hoopt de gemeente inzicht te krijgen in de parkeerbewegingen in de buurt. De resultaten van het onderzoek zullen aan ons worden teruggekoppeld en gaan hopelijk vergezeld van voorstellen ter verbetering van de parkeersituatie in dat gebied

Geef een reactie