Landgoed Dijnselburg – Brief aan Stroet BV

L

Op 24 januari jl. hebben wij vanuit de werkgroep RO een brief verstuurd aan de eigenaar van het Landgoed Dijnselburg met de vraag waarom het wandelgebied bij de ingang ter hoogte van de Albert Plesmanring plotseling en zonder vooraankondiging is afgesloten. Ook hebben wij in de brief aangedrongen op overleg, want het is beter elkaar te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot Dijnselburg en omgeving dan de bewoners van Huis ter Heide te verrassen met een afsluiting van de toegang tot het landgoed.

Op 6 februari ontvingen wij een reactie van de eigenaar, waarin nogmaals wordt aangegeven dat het perceel (voormalig eigendom van het Bisdom Utrecht) als privé terrein beschouwd moet worden. Aanleiding om het terrein versneld af te sluiten was de verwachte sneeuwval in combinatie met het onderhoud van de bomen op het terrein. Dit zou een acuut gevaar voor wandelaars met zich meebrengen.

Ook wordt in de brief aangegeven dat er besloten is “het besloten karakter van het perceel actief te gaan handhaven door een BOA”. Dit is een teleurstellende ontwikkeling en wij hebben de wijkmanager en wijkwethouder hiervan op de hoogte gesteld. Tevens zal de BBVH opnieuw reageren en een brief opstellen met als doel om in onderling overleg te komen tot een bevredigende oplossing voor alle partijen en de bewoners van Huis ter Heide in het bijzonder. Bij het betreden van het terrein kunt u in elk geval dus aangesproken worden en verder is het voorlopig afwachten.

Geef een reactie